Förtroendevalda i Staffanstorps kommun

Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Mandatperiod: 2023-04-08 - 2027-04-07

Uppdrag (14 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sonesson Christian Moderaterna Ordförande 1
Sjöström Pierre Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Tabich Eric Moderaterna Ledamot 3
Lövendahl Torbjörn Socialdemokraterna Ledamot 4
Pauli Margareta Moderaterna Ledamot 5
Ekstrand Åsa Moderaterna Suppleant 6
Olsen Laila Socialdemokraterna Suppleant 7
Palmqvist Karin Moderaterna Suppleant 8
Dilton Carina Socialdemokraterna Suppleant 9
Olsson Richard Sverigedemokraterna Suppleant 10
Sandin Michael Moderaterna Lekmannarevisorer 11
Schiffer Thomas Socialdemokraterna Lekmannarevisorer 12
Hanshammar Gert-Inge Moderaterna Lekmannarevisorsersättare 13
Knutsson Stefan Socialdemokraterna Lekmannarevisorsersättare 14