Förtroendevalda i Staffanstorps kommun

Valnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Gründer Grzegorz Moderaterna Ordförande 1
Jönsson Pia Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 2
Espinosa Susanne Moderaterna 1:e vice ordförande 3
Neziraj Selim Socialdemokraterna Ledamot 4
Lindberg Pierre Moderaterna Ledamot 5
Jörgensen Max Moderaterna Ersättare 6
Sjöström Pierre Socialdemokraterna Ersättare 7
Laserow Tina Moderaterna Ersättare 8
Falck Rickard Socialdemokraterna Ersättare 9
Andreasson Carla Moderaterna Ersättare 10